องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 141]
 
  ประกาศ เรื่องนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 147]
 
  ประชุมอบรมความรู้ ในห้วข้อ นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาค...[วันที่ 2021-02-04][ผู้อ่าน 174]
 
  กิจกรรมมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด...[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 136]
 
  รื้อถอนบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหต...[วันที่ 2021-01-25][ผู้อ่าน 152]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วัดในเขตพื้น...[วันที่ 2021-01-24][ผู้อ่าน 143]
 
  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2564[วันที่ 2020-11-10][ผู้อ่าน 186]
 
  โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563[วันที่ 2020-05-08][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 147]
 
  อบต.บัวใหญ่ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทาง...[วันที่ 2020-04-28][ผู้อ่าน 251]
 
  มอบเจลแอลกอฮอร์ให้จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้...[วันที่ 2020-04-23][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11