องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการหมู่บ้านสะอาด ตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ ปราศจากโรคภัย ปีงบประมาณ 2565


กลุ่มผู้แทนหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการจัดทำโครงการหมู่บ้านสะอาด ตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ ปราศจากโรคภัย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการการส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอย  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนน่าอยู่ ไร้ขยะมูลฝอยเท่ากับไร้โรคภัย

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26