องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
       โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์...
 
  กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561
  โครงการ อบต.บัวใหญ่ เคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่
  โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2...
  มอบเงินทุนช่วยเหลือราษฎรจากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนั...
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับวันผู้สูงอ...
  โครงการตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ ประจำปี 2560
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...
  กิจกรรมโครงการ ก๊ฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวใหญ่เกมส...
  งานประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง