องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการ อบต.บัวใหญ่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2562
       วันศุกร์ที่13 เดือนกันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต.บั...
 
  โครงการ อบต.บัวใหญ่ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจ...
  โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
  วันท้องถิ่นไทย
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แปลงผักสวนครัว ณ โรงเรียนบ้...
  ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยฯ
  "แยกก่อนทิ้ง"
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561
  เจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการ และให้คำปรึกษา พร้อมนำทร...
  โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้