องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชื่น ถึงบ้านนางสาวพิกุล หมื่นนาริน [ 8 ม.ค. 2561 ]1
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองลา แก้วพรม ถึงบ้านนายไปร่ ชาวสวน [ 8 ม.ค. 2561 ]1
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 29 ธ.ค. 2560 ]4
4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านคึมม่วง ม.13 [ 20 ธ.ค. 2560 ]3
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณสาลากลางบ้านถึงบ้านนายสมบุญ โพยนอก ม.1 [ 20 ธ.ค. 2560 ]3
6 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสระครก ม.10 [ 20 ธ.ค. 2560 ]4
7 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้มสวนผักถึงสามแยกอั่งเปารีสอร์ท [ 13 พ.ย. 2560 ]8
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูหนองห้วยโจด [ 8 พ.ย. 2560 ]6
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันคูลำห้วยโจด (บริเวณฝายน้ำล้นหลังวัดป่าหนองแวงเนินสวัสดิ์) [ 8 พ.ย. 2560 ]6
10 ราคากลางจ้างเหมาการแก้ไขปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย [ 9 ส.ค. 2560 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7