องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการกลุ่มอาชีพทำเปลญวน​จากเศษผ้า[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บก...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการหมู่บ้านสะอาด ตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ ปราศจ...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญท...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 69]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถา...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ เนื่องในวันท้องถิ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10