องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  อบรมอาชีพกลุ่มสตรีบัวใหญ่(บ้านคึมม่วง) ประจำปี 256...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 243]
 
  ตรวจสอบน้ำเน่าเสีย ตามเรื่องร้องทุกข์ [วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ประจำ...[วันที่ 2021-05-10][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ถนนบ้านหันเก่า ม.12[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 231]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.บัวใหญ่ ประจำปี ...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 221]
 
  How To "ทิ้ง" รณรงค์ทิ้งหน้ากากอนามัย 2564[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 229]
 
  ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พ...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 178]
 
  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง อบต.บัวใหญ่ ค...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 166]
 
  โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 150]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11