องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2020-04-21][ผู้อ่าน 167]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด 19 ภายในสำนักงาน...[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 231]
 
  มอบหน้ากากผ้า เจลล้างมือ แอลกอฮอร์ ถวายแด่พระภิกษุ...[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการจิตรอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี ...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวร...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 165]
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2020-03-03][ผู้อ่าน 157]
 
  การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และอบต.บัวใหญ่เคลื่อนที่...[วันที่ 2020-02-21][ผู้อ่าน 174]
 
   “ท้องถิ่นสัมพันธ์ รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ...[วันที่ 2019-12-25][ผู้อ่าน 138]
 
  กิจกรรม “ท้องถิ่นสัมพันธ์ รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้...[วันที่ 2019-12-25][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่ ประจำ...[วันที่ 2019-11-29][ผู้อ่าน 135]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 218]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11