องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่


ในวันพุธที่  23  มีนาคม  2565   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เวลา 09.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3/2565   

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26