องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้เป็นประธานในกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26