องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑


กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 น.    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่   

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26