องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
  โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 232]
 
  กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ สาข...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตำบลบัวใหญ่[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับ กศน....[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 46]
 
  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ปรจำปี 25...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 44]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี 3 ม...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 301]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลบัวใหญ่ร่วมรณรงค์วันงดส...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 313]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 255]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 302]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11