องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยนายบุญสวย อยู่บุรี รองนายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วตำบลบัวใหญ่ โดยได้รับเกียรติ จากนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ อพปม.ตำบลบัวใหญ่ เกี่ยวกับวิธีป้องกันและการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26