องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องในการเคลื่อนไหว ประจำปี 2565


นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว  เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26