องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลบัวใหญ่ จัด กิจกรรมจิตอาสาทำความดี กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) วัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดป่าบ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

2023-01-18
2023-01-09
2023-01-05
2022-10-17
2022-08-11
2022-08-10
2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26