องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่ ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เล็งเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จึงได้จัดทำโครงการตำบลบัวใหญ่เมืองน่าอยู่  เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหมู่บ้านของตนเอง  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนลดประมาณขยะ ลง   เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อให้บ้านเรือน  หมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง