องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมโครงการ ก๊ฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวใหญ่เกมส์ ประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด ให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อดทน การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด อบต.บัวใหญ่เกมส์ ปรจำปี 2560 ขึ้น