องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถเข็นชนิดโยก) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของผู้พิการในการใช้ชีวิตประจำวัน


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (รถเข็นชนิดโยก) จากมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ โรงพยาบาลบัวใหญ่ เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดย นางสาวสุกัญญา ชัยศรี คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ม.๑ นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ ร่วมกันมอบรถเข็นชนิดโยก ให้แก่ นายนิรัน จันทร์ภิรมย์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๘/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านป่าตอง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของผู้พิการในการใช้ชีวิตประจำวัน