องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ไม้ค้ำยัน) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของผู้พิการในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (ไม้ค้ำยัน) จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดย นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นผู้มอบไม้ค้ำยัน ให้แก่ นางสุนี ช่างผัด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหันเก่า ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของผู้พิการในการใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น