องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าส...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 5]
 
  การสำรวจถนนสายบ้านน้้ำอ้อมเชื่อมเทศบาลเมืองบัวใหญ่[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2024-02-26][ผู้อ่าน 5]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 31]
 
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 10]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุน...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภา...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 43]
 
  พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งช...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 1]
 
  เด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 45]
 
  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่องค์กร[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ ตำบลบ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 54]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13