องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถา...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 207]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดขยะ เนื่องในวันท้องถิ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 112]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 280]
 
  ประชุมคณะกรรมการประชาคมตำบลบัวใหญ่ ครั้งที่ 1/256...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 235]
 
  จัดเก็บขยะมีพิษและขยะอันตรายและส่งมอบไปกำจัดให้ถูก...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID...[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 110]
 
  นำถุงยังชีพไปเยี่ยมพี่น้องที่ต้องกักตัวจากการสัมผั...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 273]
 
  จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 287]
 
  การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบกองทุนสป...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 181]
 
  นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 78]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13