องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
  กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ สาข...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตำบลบัวใหญ่[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรมอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ร่วมกับ กศน....[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 82]
 
  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 334]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ปรจำปี 25...[วันที่ 2021-06-24][ผู้อ่าน 77]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี 3 ม...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 358]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 372]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 369]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 372]
 
  อบรมอาชีพกลุ่มสตรีบัวใหญ่(บ้านคึมม่วง) ประจำปี 256...[วันที่ 2021-05-24][ผู้อ่าน 294]
 
  ตรวจสอบน้ำเน่าเสีย ตามเรื่องร้องทุกข์ [วันที่ 2021-05-12][ผู้อ่าน 107]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13