องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รวมพลังแห่งความภักดี


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ หน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบัวใหญ่ ร่วมกันประกอบกิจกรรม ร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยนายอำเภอบัวใหญ่ เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ทำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช