องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


23 ตุลาคม 2559 วันปิยมหาราช


   องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆในอำเภอบัวใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำพวงมาลาดอกไม้ถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์รัชการที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่